Nincs kép beállítva
Domonkos Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1953 és 1989 között
Eredeti ár: 2.990 Ft
Kedvezmény -21%
Aktuális ár: 2.350 Ft

30 napon belüli legalacsonyabb ár 2350 Ft

2021. március, 164 oldal

„Domonkos Endre érdeme, hogy a tendenciájában, folyamatában és tényeiben már ismert eseménysor rendkívül komplex jellegére való tekintettel – a hagyományosan leegyszerűsítő megközelítések helyett – holisztikus szemléletmód (történettudomány mellett gazdaság- és politikatudomány) alkalmazásával vizsgálja a történteket.
Az előzmények bemutatása mellett feltárja a főbb ok és okozati összefüggéseket és elvégzi a következmények szintetizáló jellegű összefoglalását is. Újdonságértékűnek és sikeresnek tekintjük a szerző már említett azon törekvését is, hogy a fejezetek megírásakor a modern szakirodalom felhasználása mellett egyes esetekben közel négy évtizede feldolgozott hazai forrásanyag sokszor ideológiailag megfogalmazott szempontrendszerét teljesen új módszertani megközelítéssel váltotta fel. Domonkos Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1953 és 1989 között. Reformkísérletek a szocialista országokban és az államszocializmus válsága című könyve a korszak fontos gazdaságtörténeti összegzésének és dokumentumának tekinthető. Az egyetemi oktatáson kívül a huszadik századi kelet- és közép-európai országok gazdaságtörténete iránt érdeklődő olvasóknak, történészeknek és közgazdászoknak is hasznos ismeretekkel szolgál, megcáfolva a sokszor szakirodalomban is olvasható konvencionális megközelítéseket.”

Szilágyi István egyetemi tanár,
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék

  Domonkos Endre könyvei az Aposztróf Kiadónál (klikk)