Domonkos Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a második világháború idején
Eredeti ár: 2.400 Ft
Kedvezmény -17%
Fogyasztói ár: 2.000 Ft

2017

„Domonkos Endre legújabb monográfiája elméleti és gya¬korlati szempontból egyaránt nagy fontossággal bíró prob¬lémakör feldolgozására vállalkozik, és úttörő jelentőségű munkának számít két aspektusból is. Ráirányítja a figyel¬met egyrészt a rendszerváltás óta nem kellőképpen és nem kellő mélységben vizsgált gazdaságtörténeti kérdésekre. Az általa elemzett korszak problémáinak megértése, a végbe¬ment és lezajlott folyamatok bemutatása és máig tartó ha¬tásának értékelése alapvető jelentőségű napjaink gazdasági stratégiájának kialakítása és megértése szempontjából.
Domonkos Endre munkájának másik elévülhetetlen érde¬me az, hogy visszahozza, visszaállítja és beemeli a magyar közgazdasági és politikai gondolkodásba és diskurzusba a gazdaságtörténeti szemléletű, gazdaságtörténeti tényeken alapuló tárgyszerű és objektív elemzés tudományos érték¬rendszerét.”
Szilágyi István
egyetemi tanár, MTA doktora