Domonkos Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború között
Eredeti ár: 2.990 Ft
Kedvezmény -67%
Aktuális ár: 1.000 Ft

30 napon belüli legalacsonyabb ár 1000 Ft

2016. szeptember, 388 oldal

„Domonkos Endre legújabb monográfiájában elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt nagy jelentőségű és aktuális problémakör feldolgozására vállalkozik. Hat fejezetre és konklúzióra tagolódó könyvében széleskörű elméleti felkészültség birtokában, interdiszciplináris szemléletmóddal és módszertani megközelítéssel, komparatív elemzés keretében keresi és adja meg a választ a címben szereplő kérdésre. Igazat kell adnunk Domonkos Endrének abban is, hogy a témakör rendkívül komplex jellege a hagyományos leegyszerűsítő megközelítések helyett holisztikus szemléletmód és interdiszciplináris megközelítésmód (történettudomány mellett gazdaság- és politikatudomány) alkalmazását kívánja meg. Minőségét és tartalmi mondanivalóját jelentős mértékben felerősíti, alátámasztja és növeli az ötvenkilenc szövegközi táblázat, a hat térkép és a közölt grafikonok.“
Szilágyi István egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék

Megjelent a sorozat második kötete. Itt megrendelhető.
kozep es keleteuropa borito nagy