Nincs kép beállítva
Ambrus József: Egyedül Európában
Aktuális ár: 2.600 Ft

2020. június, 152 oldal

„Ambrus József minden verse filozófiai és etikai kinyilatkoztatások sorozatából áll. Szemléltetés, bizonyítás, illetve bármiféle kiegészítő vagy töltelékszöveg nem sok található a sorai között, minden kifejezése egy-egy kijelentés, értelmi vagy érzelmi állásfoglalás…
Erőteljesen alanyi költészetet művel, ezért az életrajzi vonatkozásokat nem lehet és nem szabad figyelmen kívül hagyni. Székelyföldi születésű, Magyarországon él hosszabb ideje…
Az egyedüllét leginkább a versben megfogalmazódott egyedüllétben ölt testet. A szimbólummá emelt metaforákban, a lezárt sorokba rendezett kinyilatkoztatásokban, az ölelkező ragrímekben és szabados asszonáncokban, az egyes szám első és második személyű igealakokban, az irodalmi szövegtérbe és a nagy elődök közé történt elvonulásban.”
Deák-Sárosi László