A multáni per

Fordította dr. Horváth Iván.
"Mihail Petrov életének fő műve a »Vuzs Multan« című történelmi regénye a votjákok ellen indított múlt század végi rituális perről. A Dreyfus-ügy speciális oroszországi változata ez az ügy, időben is közel esik Zola Európát mozgósító nagy védőakciójához. Petrov húsz éven át dolgozott ezen a regényen, valóságos szakértője lett a századvég történelmének, minden tárgyát érintő dokumentumot elolvasott, feldolgozott, hosszú ideig tartózkodott Vuzs Multánban, elmélyült néprajzi tanulmányokat folytatott. Mesterségbeli tudással, nagy műgonddal megírt regénye leköti a figyelmet, hatalmába keríti az olvasót."

2890 forint helyett most 2100 forintért itt megrendelhető.

"Megdöbbentő kép tárul elénk a multáni ügy kapcsán a meggyilkolt koldus és a cári trón körül csoportosuló osztályok, rétegek, egyének életéről, mozgásáról, gondolkodásmódjáról. A forradalom előtti Oroszország valóságos panoptikuma vonul el hitetlenkedő tekintetünk előtt: kulákok, kereskedők és pópák, rendőrök, ügyészek és testületek, akik és amelyek a gyilkosság megtervezésében, végrehajtásában és leleplezésében félelmetes szövetséget alkotnak, aljasságban, gátlástalanságban és cinizmusban feledtetik Gogol és Csehov negatív hőseit.
A másik oldal összetört, megfélemlített és megkínzott alakjai, a parasztok és falusi értelmiségek mellé Korolenkóval az élen lassan felsorakoznak a humánum, az igazság nevében az orosz intelligencia legjobbjai: újságírók, jogászok, tudósok, segítségükkel az eszmélni kezdő, egyszerű szereplőben is derengeni kezd, hogy mit is óhajt elérni a cári politika a rituális perekkel és a nemzetiségi ellentétek szításával."
Domokos Péter
a finnugor népek irodalmának szakértője